Το γραφειο ιδρυθηκε το 1990

Εργαζόμαστε με επαγγελματική ευσυνειδησία αλλά και ανθρώπινο πρόσωπο. με ειλικρίνεια, εντιμότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια, με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας,
Επιδιώκουμε την ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων και παρέχουμε στους εντολείς μας εκπροσώπηση υψηλού επιπέδου.