Τροχαιο Ατυχημα - Ασφαλιστικο Δικαιο

Με εφόδια, την άριστη γνώση του αντικειμένου, την απόλυτη εξειδίκευση, την εμπειρία 25 και πλέον ετών και με περίσσευμα ανθρωπιάς και ευαισθησίας διαχειριζόμαστε με ιδιαίτερη επιτυχία, συνέπεια και υπευθυνότητα  την απαίτηση των θυμάτων και των οικογενειών τους για απόδοση δικαιοσύνης, ανεύρεση της αλήθειας και επιδίκαση αξιοπρεπών αποζημιώσεων.