3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 4092/2012

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξέδωσε τις με αριθμούς 3, 4 και 5 του 2017 αποφάσεις της, με τις οποίες έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012. Ειδικότερα κρίθηκε αντισυνταγματική η ρύθμιση που προέβλεπε την περιορισμένη ευθύνη του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ τόσο για τους νόμιμους τόκους με επιτόκιο 6 %, όσο για την ψυχική οδύνη ανά δικαιούχο μέχρι 6.000 ΕΥΡΩ, αλλά και για την αναδρομικότητα ισχύος του Νόμου.
Οι εν λόγω τρείς αποφάσεις «ΣΤΑΘΜΟΣ» της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αποτελούν μία ακόμη απόδειξη ότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς η Ελληνική Δικαιοσύνη στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και οι Έλληνες Δικαστές «Φυλάνε Θερμοπύλες», καθώς και ότι οι αγώνες του Δικηγορικού Σώματος όταν γίνονται με σοβαρότητα και συνέπεια δικαιώνονται.
Πρόκειται για την δικαίωση του πολυετούς αγώνα που ξεκίνησε αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου στον οποίο πρωτοστάτησε ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος μαζί με την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και την ΕΝΑΔΙΑΒΕ (ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ) συνδιοργάνωσαν διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο 15-16.02.2013 με θέμα: «Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία».
Στο συνέδριο συμμετείχα ως Πρόεδρος της ΕΝΑΔΙΑΒΕ και είχα την τιμή να παρουσιάσω εισήγηση με θέμα: «Τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής κατά Επικουρικού Κεφαλαίου - Περιορισμένο ποσοστό νομίμων τόκων» Το πλήρες κείμενο της Εισηγήσεώς μου είναι δημοσιευμένο στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ενώ μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα μου masouraslaw.gr

Συζητήθηκε στις 17.11.2016 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 4 Ν. 4092/2012 για την περιορισμένη Ευθύνη του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Συζητήθηκε στις 17.11.2016 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 4 Ν. 4092/2012 για την περιορισμένη Ευθύνη του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Αρχικά συζητήθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια η συνταγματικότητα του άρθρου που προβλέπει τη δυνατότητα του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ να καταβάλει αποζημιώσεις με επιτόκιο υπερημερίας 6%, δηλαδή μικρότερο από αυτό που προβλέπεται για τους λοιπούς οφειλέτες και δη τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Η εισήγηση του κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ήταν να κριθεί η ρύθμιση αντισυνταγματική (!!!!!).
Στη συνέχεια συνήλθε η Τακτική Ολομέλεια στην οποία συζητήθηκε η αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης που προβλέπει τη δυνατότητα του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ να καταβάλει περιορισμένες αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη μέχρι 6.000 Ευρώ ανά δικαιούχο, την αντισυνταγματικότητα της αναδρομικής εφαρμοφής του νόμου και την παραβίαση της Κοινοτικής Οδηγίας που προβλέπει τα ελάχιστα ποσά αποζημιώσεως και ειδκότερα την υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών για καταβολή αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης στην οικογένεια του θύματος μέχρι του ποσού των 1.000.000 Ευρώ ανά θάνατο και μέχρι πέντε θανόντες ανά ατύχημα.
Υπέρ των θέσεων των παθόντων και κατά του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ άκσησαν πρόσθετη παρέμβαση οι 4 μεγαλύτεροι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας και ειδικότερα:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
Εντύπωση προκάλεσε η πρόσθετη παρέμβαση που άσκησε η ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ εις βάρος των παθόντων, υπέρ της συνταγματατικότητας του Νόμου και υπέρ των θέσεων του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (!!!!!), υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαική Νομοθεσία θέλει να εξασφαλίσει την αποζημίωση ΜΟΝΟ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων και όχι της οικογενείας τους, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη εκδοθεί δύο αποφάσεις του Ευρωπαικού Δικαστηρίου που δέχονται το αντίθετο.
Ο κ. Εισηγητής πρότεινε να κριθεί η ρύθμιση αντισυνταγματική (!!!!!) καθώς και ότι παραβιάζει την Κοινοτική Οδηγία που προβλέπει τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης ανά θνάνατο και ανά ατύχημα, όπως παραπάνω παρατέθηκαν.
Από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους των Δικηγορικών Συλλόγων επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι η παρέμβαση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος αποτελεί τον πολιορκητικό κριό για να ανοίξει η πόρτα της κατάργησης της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης για ψυχική οδύνη στην οικογένεια των θανόντων.
Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου.
Σημειώνουμε ότι κατά την άποψή μας σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που μαστίζει την Ελληνική Κοινωνία με εκατομμύρια συμπολιτών ανέργους και εκατομμύρια συμπολιτών να ζούν κάτω από το όριο της φτώχειας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διατήρησης του θεσμού της καταβολής αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης στην οικογένεια του θανόντος και ηθικής βλάβης στους παθόντες και μάλιστα επιβάλλεται να υπάρξει αυξητική τάση στα ποσά που επιδικάζονται από τα Δικαστήρια της ουσίας. Κι αυτό γιατί, η όποια δυνατότητα υπήρχε στο παρελθόν να ενεργοποιηθεί η οικογένεια και ο κοινωνικός ιστός και να υποστηριχθούν - βοηθηθούν τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων (απορφανισμένες οικογένειες, ισοβίως αναπήροι κ.λ.π.) σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης εξέλιπε. Έτσι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων εάν καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής ψυχικής οδύνης στην οικογένεια η περιοριστεί η υποχρέωση καταβολής ηθικής βλάβης στους παθόντες μέχρι και τις 6.000 Ευρώ θα είναι κυριολεκτικά απροστάτευτα.