Πεδια Εξειδικευσης

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αντιμετώπισε πληθώρα υποθέσεων ασφαλιστικού δικαίου και κυρίως αποζημιώσεων θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, τόσο από τη θέση του ενάγοντα όσο και του εναγόμενου. Ο ιδρυτής του γραφείου Αθανάσιος Ν. Μασούρας συνεργάστηκε στα πρώτα χρόνια της δικηγορίας του με τις ασφαλιστικές εταιρείες “ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”, “ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.” και “ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.”. Από την 01.05.2000 μέχρι και το 2005 υπήρξε νομικός σύμβουλος με πάγια αντιμισθία του ομίλου εταιρειών «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Α.Ε», έχοντας στην εποπτεία και ευθύνη του όλο τον όγκο των νομικών υποθέσεων της εταιρίας στη Βόρειο Ελλάδα. Το γραφείο μας εξακολούθησε να συνεργάζεται με την ασφαλιστική εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Α.Ε» από το 2006 έως το 2011. Έκτοτε το γραφείο μας δεν εκπροσωπεί ασφαλιστικές εταιρείες και ασχολείται με την διεκδίκηση απαιτήσεων αποζημιώσεων για λογαριασμό των θυμάτων από  τροχαία ατυχήματα με διεκδίκηση αποζημιώσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, αστικής ευθύνης και λοιπών κλάδων και την απόκρουση αγωγών ασφαλιστικών εταιριών κατά ιδιωτών.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Το γραφείο μας ασχολείται με την διεκδίκηση αποζημιώσεων για λογαριασμό των θυμάτων από ιατρική αμέλεια - ιατρικό σφάλμα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του τόσο στην άσκηση και συζήτηση της αγωγής στα πολιτικά Δικαστήρια, όσο και ως συνήγορος πολιτικής αγωγής στα ποινικά Δικαστήρια σε βάρος των κατηγορούμενων ιατρών. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Α.Ε. η οποία ασφάλιζε την αστική ευθύνη ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων το γραφείο μας απέκρουσε με απόλυτη επιτυχία δεκάδες αγωγές των θυμάτων από ιατρικά σφάλματα εις βάρος των ασφαλισμένων της, οι οποίες απορρίφθηκαν στο σύνολό τους. Με την τεράστια εμπειρία που απέκτησε το γραφείο μας στο αντικείμενο της ιατρικής αμέλειας, προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας, αντιμετωπίζοντας υποθέσεις, τόσο από την θέση του ενάγοντος θύματος, όσο και από αυτή του εναγόμενου, ιατρού, νοσηλευτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής εταιρίας. Ο ιδρυτής του γραφείου Αθανάσιος Ν. Μασούρας πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα, πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.λ.π. σε όλες τις πόλεις της Βορείου Ελλάδος με θέμα Ασφάλιση Αστικής ευθύνης Ιατρού, πρακτικά ζητήματα από περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας.