Εμπορικο Δικαιο

Το γραφείο μας ασχολείται με ιδιαίτερη επιτυχία με όλους τους κλάδους του εμπορικού δικαίου.

Ενδεικτικά αναφέρεται η σύσταση εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Α.Ε.Λ.Δ.Ε.) με το δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασίας σημάτων, πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.λ.π. και με τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising), ως νομικοί σύμβουλοι της αλυσίδας γυμναστηρίων «GYMNASIUM Α.Ε.», ενώ συνεργαζόμαστε με τη νομική υπηρεσία της αλυσίδας JUMBO.

Για σπάνιες και ενδιαφέρουσες αποφάσεις πατήστε ΕΔΩ & ΕΔΩ