ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 170/2007 ΜΠΡ ΠΡΕΒ (439529)

 

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση. Σύμβαση
δικαιόχρησης. (franchising). Επιχείρηση γυμναστηρίων-ινστιτούτων αισθητικής.
Συμφωνήθηκε εφάπαξ καταβολή των δικαιωμάτων (royalties) όπως είχαν συμφωνήσει και άλλοι συμβαλλόμενοι. Εγκυρος ο όρος υποχρέωσης έγκρισης από την ικαιοπάροχο τοπικής διαφήμισης. Τέθηκε για την εξασφάλιση της ενιαίας εικόνας του δικτύου προς τα έξω. Κάθετες συμφωνίες. Περιορισμοί. Καν. 2790/1999 ΕΟΚ. Ο εφοδιασμός με κατάλογο συνιστώμενων ελαχίστων και μέγιστων τιμών δεν ισοδυναμεί με επιβολή πάγιας ή ελάχιστης τιμής, ούτε διαπιστώθηκε η συνδρομή του στοιχείου της εναρμονισμένης πρακτικής για την πραγματική εφαρμογή των τιμών αυτών. Καταγγελία της σύμβασης δικαιόχρησης από ανύπαρκτο πρόσωπο δεν παράγει έννομα αποτέλεσματα. Μη νόμιμο το αίτημα για κήρυξη της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής. Απορρίπτει ανακοπή.


Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ