Τεχνικη πραγματογνωμοσυνη

Με την παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσω να σας παρουσιάσω συνοπτικά την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, ως αποδεικτικό μέσο για την διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος, από τη σκοπιά του νομικού και ειδικότερα του μαχόμενου δικηγόρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΑΔΙΑΒΕ Εισηγηση για τη διγραμμη επιταγη

Εισήγηση Αθανασίου Ν. Μασούρα Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω κατά την ιδρυτική συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ στις 12.07.2007, αναφορικά με τα πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 3557/2007.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τριμηνη προθεσμια ασκησης αγωγης

Εισήγηση Αθανασίου Ν. Μασούρα Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω Προέδρου της Ε.Ν.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ε. με θέμα: «Τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής κατά Επικουρικού Κεφαλαίου – Περιορισμένο ποσοστό νομίμων τόκων» στο επιστημονικό συνέδριο της 15-16.02.2013 στη Θεσσαλονίκη με θέμα:  «Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και της Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ