Αστικο Δικαιο

Το γραφείο μας αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει με ευχέρεια και με εξαιρετική επιτυχία χιλιάδες υποθέσεις όλου του φάσματος του Αστικού Δικαίου, τόσο από τη θέση του συνηγόρου του ενάγοντος όσο και του εναγόμενου,

όπως υποθέσεις ενοχικού (πάσης φύσεως συμβάσεις, μισθώσεις, διεκδίκηση απαιτήσεων, καταδολίευση δανειστών, μεταβίβαση περιουσιακής ομάδας κλπ), εμπράγματου (αγωγές κυριότητας, νομής κλπ), οικογενειακού (συναινετικά διαζύγια, διαζύγια λόγω διετούς διάστασης, διαζύγια κατ΄ αντιδικία, αγωγές διατροφής, αγωγές για την επιμέλεια τέκνου, ασφαλιστικά μέτρα επί των ανωτέρω, αναγνώριση τέκνου, υιοθεσίες κλπ) κληρονομικού δικαίου (αγωγή περί κλήρου, αγωγή νομίμου μοίρας κλπ) από τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας μέχρι και τον Άρειο Πάγο σε όλα τα δικαστήρια της χώρας .

Για σπάνιες και ενδιαφέρουσες αποφάσεις πατήστε ΕΔΩ.