Δανεια σε ελβετικο φραγκο

Κατά το έτος 2006 και μετά, περίπου 6.500 Έλληνες κατόπιν ιδιαίτερα «γενναιόδωρης», φαινομενικά, προσελκυστικής τακτικής εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων, λόγω του χαμηλού επιτοκίου δανεισμού, αιτήθηκαν και έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
Οι συμβάσεις αυτές όμως, διέπονταν από προδιατυπωμένους όρους που αφορούσαν την αποπληρωμή των δόσεων των δανείων αυτών, οι οποίοι κάθε άλλο παρά συμφέροντες αποδείχτηκαν για την κατηγορία αυτή των οφειλετών.
Όπως είναι πλέον γνωστό σε όλους τους λήπτες δανείου σε Ελβετικό Φράγκο, τα τελευταία έτη, οι μηνιαίες δόσεις του προς τις Τράπεζες εκτοξεύθηκαν στα ύψη, με αποκορύφωμα τον Ιανουάριο του έτους 2015, όπου οι δόσεις υπερπολλαπλασιάστηκαν, ενώ τα συνολικά ποσά των δανείων ξεπέρασαν ακόμη και τα συνολικά ποσά αρχικού δανεισμού, παρά το γεγονός ότι αρκετοί δανειολήπτες κατέβαλλαν τις δόσεις τους συνεχώς και αδιαλείπτως επί σειρά ετών.


Έτσι, η πλειοψηφία των συνανθρώπων μας αυτών βρέθηκε σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, με καταγγελίες δανείων τους, απειλές κατασχέσεων κινητής και ακίνητης περιουσίας και πλειστηριασμούς των κατοικιών τους.
Αιτία όλων αυτών των δεινών ήταν οι ρήτρες που περιέχονται στις δανειακές συμβάσεις, τα «ψιλά γράμματα» των Τραπεζών και ιδιαίτερα οι συμβάσεις που εμπεριείχαν τον εξής όρο:
«Οι δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα υπολογίζονται σε ελβετικά φράγκα με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο και θα εξοφλούνται με χρέωση του συνδεδεμένου με το δάνειο λογαριασμού καταθέσεων του οφειλέτη κατά το ισότιμο ποσό σε ευρώ, το οποίο προκύπτει από τη μετατροπή του ποσού της δόσης από ελβετικά φράγκα σε ευρώ με βάση την τιμή πώλησης από την Τράπεζα του ελβετικού φράγκου κατά την ημερομηνία πληρωμής της δόσης».
Παράλληλα, οι Τράπεζες δεν παρείχαν την προσήκουσα ενημέρωση στους πελάτες τους ως προς το συναλλαγματικό κίνδυνο που αναλάμβαναν, με αποτέλεσμα, η ραγδαία αύξηση της τιμής του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ να επιφέρει την ανωτέρω αιφνίδια αύξηση της δόσης των δανείων, αλλά και του άληκτου κεφαλαίου των δανείων.
Μοναδική ελπίδα των δανειοληπτών παρέχει πλέον η δικαστική προστασία κατά τις διατάξεις του δικαίου του καταναλωτή, του Ν. 2251/1994, όπως σήμερα ισχύουν. Ήδη μεγάλος αριθμός δανειοληπτών προσέφυγε ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και πέτυχε την έκδοση αποφάσεων οι οποίες τους δικαιώνουν και υπολογίζοντας το άληκτο κεφάλαιο με την ημερομηνία ισοτιμίας της ημέρας εκταμίευσης των δανείων αυτών, καθώς επίσης και τον υπολογισμό των μελλοντικών δόσεων με βάση την αρχική ισοτιμία.
Συγχρόνως, οι Τράπεζες υποχρεώνονται στο εξής πλέον να αποσαφηνίζουν τους προδιατυπωμένους όρους στις δανειακές συμβάσεις, ούτως ώστε να είναι απόλυτα κατανοητός ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο καταναλωτής.
Το γραφείο μας, με εμπειρία πάνω στον τομέα αυτό και συνεχή ενασχόληση με το αντικείμενο, αναλαμβάνει με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα την υπόθεσή σας, παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές περί των ορθότερων νομικών σας κινήσεων, με την εκ του παραλλήλου συνδρομή δικτύου συνεργατών, οικονομολόγων, φοροτεχνικών, πραγματογνωμόνων και επιστημονικών συνεργατών, με στόχο την απόλυτη επιτυχία.