3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 4092/2012

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξέδωσε τις με αριθμούς 3, 4 και 5 του 2017 αποφάσεις της, με τις οποίες έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012. Ειδικότερα κρίθηκε αντισυνταγματική η ρύθμιση που προέβλεπε την περιορισμένη ευθύνη του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ τόσο για τους νόμιμους τόκους με επιτόκιο 6 %, όσο για την ψυχική οδύνη ανά δικαιούχο μέχρι 6.000 ΕΥΡΩ, αλλά και για την αναδρομικότητα ισχύος του Νόμου.
Οι εν λόγω τρείς αποφάσεις «ΣΤΑΘΜΟΣ» της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αποτελούν μία ακόμη απόδειξη ότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς η Ελληνική Δικαιοσύνη στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και οι Έλληνες Δικαστές «Φυλάνε Θερμοπύλες», καθώς και ότι οι αγώνες του Δικηγορικού Σώματος όταν γίνονται με σοβαρότητα και συνέπεια δικαιώνονται.
Πρόκειται για την δικαίωση του πολυετούς αγώνα που ξεκίνησε αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου στον οποίο πρωτοστάτησε ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος μαζί με την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και την ΕΝΑΔΙΑΒΕ (ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ) συνδιοργάνωσαν διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο 15-16.02.2013 με θέμα: «Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία».
Στο συνέδριο συμμετείχα ως Πρόεδρος της ΕΝΑΔΙΑΒΕ και είχα την τιμή να παρουσιάσω εισήγηση με θέμα: «Τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής κατά Επικουρικού Κεφαλαίου - Περιορισμένο ποσοστό νομίμων τόκων» Το πλήρες κείμενο της Εισηγήσεώς μου είναι δημοσιευμένο στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ενώ μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα μου masouraslaw.gr