Αστικο Δικαιο

Το γραφείο μας αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει με ευχέρεια και με εξαιρετική επιτυχία χιλιάδες υποθέσεις όλου του φάσματος του Αστικού Δικαίου, τόσο από τη θέση του συνηγόρου του ενάγοντος όσο και του εναγόμενου,όπως υποθέσεις ενοχικού, εμπράγματου, οικογενειακού, κληρονομικού δικαίου από τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας μέχρι και τον Άρειο Πάγο σε όλα τα δικαστήρια της χώρας .