Ιατρικη Αμελεια

Συσσωρευμένη εμπειρία 25 και πλέον ετών από τη διαχείριση πολύ μεγάλου αριθμού υποθέσεων ιατρικού σφάλματος τόσο για λογαριασμό των ασθενών-θυμάτων και των οικείων τους, όσο και για λογαριασμό των ιατρών, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτουν την αστική ευθύνη των ιατρών παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.