ΛΟΥΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Γεννήθηκε το έτος 1981. Έλαβε το πτυχίο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ το έτος 2003. Είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2006. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά. Ασχολείται με υποθέσεις Αστικού,  Εμπορικού, Εταιρικού & Διοικητικού Δικαίου.