ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 361/2016 ΑΠ ( 680002)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Αξίωση για την επιδίκαση χρηματικής παροχής κατ’αρ. 931 ΑΚ. Η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα από αδικοπρακτική συμπεριφορά, είναι δυνατόν να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση αποζημιώσεως, αν επιδρά δυσμενώς στο οικονομικό μέλλον αυτού και του προκαλεί ζημία. Η ζημία αυτή, ως εκ της φύσεώς της και του μελλοντικού της χαρακτήρα δεν είναι δυνατόν και επομένως, ούτε νομικώς αναγκαίο να συγκεκριμενοποιείται και να καθορίζεται με ακρίβεια, αλλά αρκεί να είναι βεβαία με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων. Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Εγκεφαλική παράλυση του ενάγοντα από τα εις βάρος του κτυπήματα από τον εναγόμενο. Ποινική καταδίκη του εναγόμενου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Καθορισμός του ύψους της. Απόδειξη. Πραγματογνωμοσύνη. Στοιχεία που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο προκειμένου να διατάξει τη διενέργεια αυτής. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ` αριθμ. 121/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ