ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 9/2015 ΑΠ (ΟΛΟΜ) ( 655053)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , ΧΡΙΔ 2015/575, Ε7 2015/1575) Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία. Αρχή της αναλογικότητας. Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας κατά την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης καθώς και η υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας, των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας ως προς το ύψος του ποσού, ελέγχονται αναιρετικά ως πλημμέλειες του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ. Καταγγελία σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Αξιώσεις διανομέα για χρηματική ικανοποίηση και ύψος αυτής. Παραπέμφθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. Φ79/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου και απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά της υπ΄αριθ. 4985/2011 Εφετείου Αθηνών.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ