ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 80/2016 ΑΠ ( 675234)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εργατικό ατύχημα. Πταίσμα του εργοδότη που θεμελιώνει αξίωση του παθόντος για χρηματική ικανοποίηση υφίσταται και όταν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, που επιβάλλουν τους όρους ασφαλείας για τη διαφύλαξη της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των εργαζομένων, όπως κι αυτές του ν. 1568/1985. Ατύχημα για το οποίο φέρει ευθύνη εργοδότρια, αλλά και ο θανών κατά 25%, καθόσον η πρώτη δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και ειδικότερα οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου της δεν είχαν εναρμονιστεί με τα ισχύοντα πρότυπα, ήτοι με την τοποθέτηση αντιηλεκροπληξιακών ρελέ, δεν παρείχε φωτιστικά σώματα που να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και ανεχόταν την χρήση του ανωτέρω φωτιστικού ιδιοκατασκευής, χωρίς η χειρολαβή να είναι μονωμένη και χωρίς το μη στεγανό πολύπριζο να είναι σωστά τοποθετημένο στο μεταλλικό σωλήνα, ενώ τέλος, δεν παρείχε στον θανόντα κατάλληλα υποδήματα που θα επέτρεπαν τη διέλευση του ρεύματος μέσω του σώματος του προς τη γη και παρά την ανωτέρω επικινδυνότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέθεσε σε κίνδυνο τον θανόντα, αναθέτοντας του την απάντληση υδάτων. (Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 49/2012 απόφασης ΕφΔωδεκανήσου).

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ