ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 88/2016 ΑΠ ( 674085)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Ιατρική αμέλεια. Θάνατος κυοφορούσας και του τέκνου της. Παράλειψη του θεράποντος ιατρού να ενεργήσει όπως θα ενεργούσε κάθε άλλος ιατρός της ίδιας ειδικότητας υπό τις ίδιες περιστάσεις, ώστε να διαγνωσθεί και να αντιμετωπιστεί καταλλήλως η πάθηση της ασθενούς, καθώς και να προωθήσει έγκαιρα την ασθενή στο πλησιέστερο νοσοκομείο, που διέθετε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τα απαραίτητα εργαστήρια. Ένορκες βεβαιώσεις. Το όριο των τριών ένορκων βεβαιώσεων ισχύει αθροιστικά για το σύνολο των αντικειμένων της δίκης που κάθε διάδικο μέρος αποσκοπεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει με τις ένορκες βεβαιώσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της αντικειμενικής σώρευσης αγωγών ή της ανταγωγής. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 697/2008 αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ