ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 79/2016 ΑΠ (ΠΟΙΝ) ( 676883)

 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πλαστογραφία με χρήση πλαστού εγγράφου κατ΄ εξακολούθηση. Απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Απατηλή πρόκληση βλάβης και διάκρισή της από την απάτη. Ελλείψει σκοπού πορισμού παράνομου περιουσιακού οφέλους στοιχειοθετείται το έγκλημα της απατηλής πρόκλησης βλάβης. Απαιτείται ύπαρξη σκοπού βλάβης της περιουσίας του παθόντος. Πραγματικά περιστατικά. Κατάρτιση πλαστών συναλλαγματικών από τον κατηγορούμενο δια της αναγραφής σε αυτές του ονόματος του εγκαλούντος ως αποδέκτη εν αγνοία του και χρήση αυτών σε Τράπεζες προς προεξόφλησή τους. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Πρότερος έντιμος βίος. Δεν αρκεί το λευκό ποινικό μητρώο. Ειλικρινής μετάνοια. Η υπεύθυνη δήλωση του κατηγορουμένου βάσει της οποίας εκ παραδρομής έπραξε δεν συνιστά ειλικρινή μετάνοια, αφού δεν αποδέχεται την εκ προθέσεως τέλεση των πράξεων. Απαιτείται ομολογίας της πράξης ως στοιχείο εκδηλωτικό ειλικρινούς ψυχοβουλητικής μεταστροφής του κατηγορουμένου. Μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Αιτιολογημένη απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων. Ισχυρισμός περί απατηλής πρόκλησης βλάβης και όχι απάτης, λόγω, κατά δήλωση του κατηγορουμένου, μεταβίβασης των συναλλαγματικών στις Τράπεζες λόγω ενεχύρου. Δεν αποδείχθηκε ότι μεταβιβάστηκαν οι συναλλαγματικές λόγω ενεχύρου. Μέσα αποδείξεως. Λήφθησαν υπ΄ όψιν όλα τα αποδεικτικά μέσα. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ