ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 166/2016 ΑΠ (ΠΟΙΝ) ( 676944 )

 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ψευδορκία μάρτυρος. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκίες μαρτύρων. Απόπειρα απάτης Δικαστηρίου. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Τέλεση των ως άνω εγκλημάτων δια ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον Ειρηνοδίκη, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο πολιτικής δίκης. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Απόλυτη ακυρότητα. Μέσα αποδείξεως. Υπεράσπιση - υπερασπίσεως δικαιώματα. Εγγράφων ανάγνωση. Ενορκες βεβαιώσεις ως υποστατό και νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Δόθηκαν νομότυπα, αφού είχε προηγηθεί νόμιμη κλήτευση των αντιδίκων. Αιτιολογείται η γνώση της αναληθείας των κατατεθέντων. Αιτίαση περί μη αναγνώσεως των εκθέσεων επιδόσεως των ενόρκων βεβαιώσεων. Δεν επέρχεται ακυρότητα από τη μη ανάγνωσή τους, αφού το περιεχόμενό τους προκύπτει από τις αναγνωσθείσες στο ακροατήριο έτερες δικαστικές αποφάσεις που συνεκτίμησαν τις ένορκες αυτές βεβαιώσεις. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ