Ειρ. Θεσσ. 7387/2002

Ειρ. Θεσσ. 7387/2002
        ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ
Άδεια εκποίησης ενεχύρου σε πλειστηριασμό. Προϋπόθεση για της κατά το 1237 ΑΚ ρευστοποίηση του ενέχυρου είναι: α] η ασφαλιζόμενη απαίτηση να είναι χρηματική (ή να μετατράπηκε σε χρηματική), β] η ασφαλιζόμενη απαίτηση να είναι ληξιπρόθεσμη, έστω και ως προς ένα μέρος της, χωρίς να είναι ανάγκη να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη ολόκληρη η απαίτηση. Η ρευστοποίηση προϋποθέτει εξάλλου μόνο την εξόφληση της απαίτησης, ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης περιήλθε σε υπερημερία η όχι. Η ρευστοποίηση του ενεχυράσματος γίνεται κατά την 1237 ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. για την αναγκαστική εκτέλεση. Ειδικά αν ο ενεχυρούχος δανειστής δεν έχει τίτλο εκτελεστό κατά του ενεχυρούχου οφειλέτη, μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο, όπου βρίσκεται το ενέχυρο, (ΚΠολΔ 792, παρέκταση δε της κατά τόπο αρμοδιότητος δεν επιτρέπεται, σχετικά Π.Πρ.Αθ 5182/71 ΑρχΝ 23, 58) την άδεια για να εκποιήσει το πράγμα με πλειστηριασμό. Η άδεια αυτή αναπληρώνει την έλλειψη του εκτελεστού τίτλου και η διαδικασία ρευστοποίησης του ενεχυράσματος θα αρχίσει με την εντολή του ενεχυρούχου δανειστή προς τον Δικαστικό Επιμελητή να εκδώσει το πρόγραμμα πλειστηριασμού (960 ΚΠολΔ), (βλέπε σχετικά Σταθόπουλου-Γεωργιάδη ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τόμος 6ος, Εμπράγματο δίκαιο, σχόλια κάτω από άρθρο 1237, σελ. 337, καθώς και Μπρακατσούλα ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, σχόλια κάτω από άρθρο 792 Κ.ΠολΔικ κεφαλαίο 22, σελ. 320). Δέχεται αίτηση.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ